O firmie

Prawem upadłościowym i naprawczym zainteresowałem się wraz z wejściem w życie nowej ustawy, zastępującej przedwojenne „Prawo upadłościowe” z 1934 roku. Był rok 2003.

Razem z zespołem, od 2004 roku do dzisiaj przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań upadłościowych i naprawczych. Sądy zlecały mojej Kancelarii również inne zadania, podlegające pod ustawę „Kodeks postępowania cywilnego”, nie zaś pod uregulowania upadłościowe. Zarządzaliśmy przedsiębiorstwami lub nadzorowaliśmy przedsiębiorców, których dotknęła sytuacja kryzysowa.

Niezależnie od wykonywania zadań zlecanych przez Sądy doradzaliśmy i doradzamy wszystkim, którzy mierzą się z widmem niewypłacalności: spółkom, indywidualnym przedsiębiorcom, czy też konsumentom, czyli osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W 2009 roku jako jeden z pierwszych zdałem egzamin i uzyskałem Licencję Syndyka, Obecnie, po kolejnych zmianach prawa, nosi ona nazwę Licencji Doradcy Restrukturyzacyjnego. Mam licencję numer 24, podczas gdy ogólna liczba wydanych przez Ministra Sprawiedliwości licencji dawno przekroczyła tysiąc.

„Prawo upadłościowe i naprawcze” zostało zastąpione przez dwie ustawy: „Prawo restrukturyzacyjne” i „Prawo upadłościowe”. Praktyka zawodowa i ustawicznie odbywane szkolenia skutkują biegłą znajomością obowiązującego prawa, jak i praktyki orzeczniczej Sądów.

Kancelaria prowadzona jest w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.