Układ z wierzycielami

postępowanie restrukturyzacyjne, jest dedykowane Tobie, o ile jesteś przedsiębiorcą, który nie daje rady spłacać swoich zobowiązań, ale ma przekonanie, że pod warunkiem rozłożenia zobowiązań w czasie, ich ewentualnej redukcji, lub w wyniku przeorganizowania przedsiębiorstwa czy zmiany struktury właścicielskiej, może wyjść na prostą

Pandemia COVID-19 zmieniła nasze życie. Wielu przedsiębiorców jest zagrożonych z tego powodu niewypłacalnością. Tzw. „TARCZA PODATKOWA 4” przygotowana przez polski Rząd (ustawa z dnia 19.06.2020; Dz. Ust. z dnia 23.06.2020, pozycja 1086) przewiduje limitowane w czasie (30.06.2021.) szczególne możliwości wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przewidziano realne, pieniężne wsparcie dla restrukturyzujących się przedsiębiorców, jak i uproszczone procedury, przyspieszające oddłużenie. Tym, których dotknęła pandemia, oferujemy pomoc w uzyskaniu pomocy, sporządzenie wniosku o pomoc wraz z załącznikami, a także zaangażowanie renomowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Ustawa „Prawo restrukturyzacyjne” przewiduje cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego. Wybór właściwej opcji jest po części decyzją dłużnika. Zależy on od odsetka zobowiązań spornych oraz od skali działań restrukturyzacyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia.

Dłużnik ma wpływ na wybór Doradcy Restrukturyzacyjnego, prowadzącego jego postępowanie restrukturyzacyjne.

Szczególnej uwagi wymaga najprostsza z przewidzianych opcji postępowania restrukturyzacyjnego: „Postępowanie o zatwierdzenie układu z wierzycielami”. Przedsiębiorca podpisuje umowę z wybranym przez siebie Doradcą Restrukturyzacyjnym, po czym pod jego nadzorem i z jego asystą zbiera wśród wierzycieli głosy nad proponowanym układem. Sąd dowiaduje się o przeprowadzonej procedurze i zawartym układzie po jej zakończeniu i zatwierdza ją, o ile nie stwierdzi błędów proceduralnych.

Złożony do Sądu wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ma pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, który może złożyć każdy z wierzycieli.