Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie widzisz możliwości kontynuowania działalności gospodarczej z powodu niewypłacalności, możesz skorzystać z procedur prawa upadłościowego.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku stwierdzenia niewypłacalności, dotyczy wszystkich przedsiębiorców, bez względu na formę prawną, w której jest ona prowadzona. Terminowo złożony wniosek o ogłoszenie upadłości chroni zarządy części spółek przed odpowiedzialnością osobistym majątkiem za zobowiązania spółki.

W przypadku osób odpowiadających swoim osobistym majątkiem za długi prowadzonego przedsiębiorstwa, terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest najistotniejszym argumentem dla Sądu, przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie ze spłaty długu niespłaconego w trakcie postępowania upadłościowego.

Oferujemy sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, uczestnictwo w postępowaniu jako pełnomocnik Klienta oraz jednorazowe porady.